Sustainablecitiescollective.com CGS artikel

Het internationale media platform sustainablecitiescollective.com heeft een artikel over het Cluster Green Software project gepubliceerd.

Green IT CGS