Praktijkproef energieverbruik in VMWare

De praktijkproef energieverbruik in VMWare, binnen het Cluster Green Software project, gaat van start.

Doel
Het doel van het project is de haalbaarheid te toetsen van het real-time meten van het
energieverbruik binnen de Logius datacenter omgeving bij Equinix. In dit project wordt de
haalbaarheid van deze methode getoetst door een Proof-of-Concept (PoC) uit te voeren
voor één applicatie van Logius.

Handmatige inwinning
Tot op heden worden de energieverbruikscijfers van de verschillende componenten in het
datacenter handmatig vastgesteld door het uitlezen en verzamelen van het energieverbruik
van de verschillende componenten. Dit zijn eenmalige acties, die veel voorbereiding
en tijd kosten.

Realtime energieverbruik
Om in de toekomst te voldoen aan de vraag naar energieverbruikscijfers op verschillende
niveaus is het noodzakelijk om delen van de inwinning te automatiseren. Aangezien grote
delen van de Logius infrastructuur gevirtualiseerd zijn, ligt het voor de hand om de energieverbruikscijfers daar uit te lezen.
In de nieuwste versies van de gebruikte virtualisatie software (VMware) zijn gebruikscijfers
per virtual machine beschikbaar maar nog niet systematisch verzameld.

Uiteindelijk moet dit project een Proof of Concept opleveren waarmee eenvoudig
energieverbruik informatie kan worden verzameld.

Dit initiatief is een samenwerking tussen de Software Improvement Group, VMware, Logius en Equinix.

Meer informatie: Michiel Cuijpers, Software Improvement Group