Cluster Green Software

Het Cluster Green Software is een nieuw regionaal technisch-wetenschappelijk cluster in de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

De deelnemende organisaties werken binnen dit cluster aan:

- Het in kaart brengen van het energieverbruik dat in (grote) systemen wordt veroorzaakt door de inzet van software en het zoeken naar mogelijkheden om het energieverbruik dat software veroorzaakt terug te brengen. Gezien de relatief korte termijn die de Clusterregeling biedt, heeft dit onderdeel het karakter van een verzameling kort lopende onderzoeken en experimenten, die de opmaat vormen voor een reeks vervolg- en promotieonderzoeken.

- Het ontwikkelen van tools waarmee gebruikers van grote systemen kunnen sturen op een (energie)kostenmodel. In dit project wordt een toolkit doorontwikkeld om gebruikers van reken- en datacenters te simuleren via besparingen op het energiegebruik en beproefd in de praktijk.

Op deze project website is meer informatie te vinden over de achtergrond en onderzoeken van het Cluster Green Software, de deelnemende organisaties en publicaties.